BEL-BOYUN AĞRILARI ve FITIKLARINDA
AMELİYATSIZ TEDAVİLER

Epidural Kortizon, Disk İçi Radyofrekans, Ozon Diskektomi, Omurgaya Manuel Terapi...

OZON DİSKEKTOMİ (OZON NUKLEOLIZIS)

Bel-boyun fıtıklarında diskin içine ozon gazı uygulamasıdır. Ozon nükleozis adı da verilir. Uygun vakalarda %80'in üzerinde başarı şansı mevcuttur. Hasta işlemden sonra aynı gün evine dönebilir. Ozon diskektomi nörolojik defisiti olmayan yani kol veya bacaklarda belirgin güçsüzlüğü olmayan bel-boyun fıtık olgularında uygulanabilen bir yöntemdir. Diğer disk içi yöntemlere benzer bir yöntem olmakla beraber burada disk içine ozon gazı enjekte edilmektedir. Ozon nükleolizis'in kullanım alanları disk içi radyofrekans (RF) uygulamaları ile hemen hemen aynıdır. Komplikasyon oranları hemen hemen yok denecek kadar azdır.