ENDOSKOPİK OMURGA CERRAHİSİ

Anahtar deliğinden omurga cerrahisi...

AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK DÖNEMİ

Hastanın çekilmiş MR görüntülerinin yanında operasyon öncesi planlama için düz röntgenleri de gereklidir.

Kan tahlilleri, özellikle kanama ve pıhtılaşma parametreleri ve gerekli olursa böbrek fonksiyon testleri ve psikosomatik bulguları olan bazı hastalarda psikiyatrik değerlendirme gerekebilir.

Operasyondan 2 hafta önce aspirin, ağrı kesici ilaçlar(non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar) ve alkol kesilir. Eğer aspirin ve pıhtılaşmayı engelleyici ilaçları hasta kullanmak zorundaysa cerrahı önceden bilgilendirmelidir.

Operasyon öncesi gece yarısından sonra her türlü yiyecek ve içecek kesilir. Eğer zorunlu kullanılması gereken bir ilaç varsa cerrah bilgilendirilir. Bu ilaçlar doktorun bilgisiyle çok az bir su ile alınabilir.