MİNİMAL İNVAZİF OMURGA CERRAHİSİ

Küçük kesilerden büyük ameliyatlar...

MİNİMAL İNVAZİF OMURGA CERRAHİSİ'NİN
AVANTAJLARI NELERDİR?

o Kas ve yumuşak dokular korunur.
o Omurga çevresindeki kas fonksiyonları korur.
o Enfeksiyon riskini düşürür.
o Ameliyat sonrası ağrıyı azaltır. Bu da daha az ağrı tedavisi demektir.
o Daha hızlı iyileşmeye olanak sağlar.
o Kanama daha azdır.
o Hastanede kalış süresi daha azdır.
o Bazı işlemler günübirlik cerrahi ünitesinde yapılabilir.
o Küçük kesiler kozmetik açıdan az rahatsız edicidir.
o Hastalar günlük yaşamlarına daha erken dönebilmektedirler.

Yandaki görselde geleneksel açık cerrahi ve "Minimal İnvazif Omurga Cerrahisi" kesileri arasındaki fark görülmektedir.