MİNİMAL İNVAZİF OMURGA CERRAHİSİ

Küçük kesilerden büyük ameliyatlar...

MİNİMAL İNVAZİF OMURGA CERRAHİSİ NEDİR?

Minimal invazif omurga cerrahisi denilmesinin nedeni, omurga ameliyatlarının özel doku açıcılar (retraktör) veya endoskopun yerleştirildiği bir ya da daha çok küçük cilt kesisinden yapılmasıdır. Bu özel doku açıcıcılar sayesinde ameliyat bölgesindeki dokulara zarar vermeden kaslar genişleterek ameliyat yapılacak bölgeye ulaşılır ve mikroskop, endoskop ya da özel aletleri yardımı ile ameliyat gerçekleştirilir.

Yandaki görselde Minimal İnvazif Omurga Cerrahisi'nde kullanılan özel doku açıcı (retraktör) görülmektedir.