ENDOSKOPİK OMURGA CERRAHİSİ

Anahtar deliğinden omurga cerrahisi...

AMELİYAT SONRASI DÖNEM

Ağrı Kontrolü: Cerrahi bölgede bir miktar rahatsızlık hissi ve çok az ağrı olabilir. Ağızdan alınan ağrı kesiciler, kas gevşeticiler ameliyat sonrası erken dönemde kullanılabilirler. Uzun etkili opioid ağrı kesiciler ve kısa etkili ağrı kesici kombinasyonu genelde cerrahi sonrası erken dönemde tercih edilir.

Cerrahi sırasında uygulanan lokal anestetik nedeniyle bacağınızda hissizlik veya güçsüzlüğü erken dönemde hissetmeniz normaldir. Operasyon sonrası ilk günden itibaren bu durum düzelmeye başlar. Lokal anestezinin etkisi geçtiğinde aynı bölgede veya biraz farklı bir bölgede ağrı hissederseniz bu durum tarafımızdan yakın takip edilecektir. Operasyon esnasında yapılan işleme göre değişiklik göstermekle beraber sinir irritasyonuna bağlı hafif bir rahatsızlık hissedebilirsiniz.

Operasyon sonrası kas spazmı olabilir bu durumda ilaç tedavisi uygulanır eğer yeterli olmaz ise spinal blok uygulanır.

Bacakta yanma hissi oluşması durumunda bunun bir süre sonrası geçmesi beklenir. Çok nadiren uzun sürebilir. Genelde ilaç tedavisi ile bulgular hafifletilir. Eğer tedaviye rağmen düzelmez ise transforaminal epidural blok, sempatik blok ve ilaç tedavisi ile çok büyük oranda çözülmektedir.

Operasyon sonrasında genelde hastalar aynı gün hastaneden taburcu olabilmektedirler. Eğer ağrı duyarlarsa ertesi gün hastaları taburcu etmekteyiz.

Operasyon sonrası özel bir diyet gerekmez. Ameliyathaneden çıktıktan sonra hastalar istedikleri zaman yemek yiyebilirler.

Operasyon sonrası 1-3. günlerde hasta duş alabilir. Operasyon öncesi akşam hastaların hafif aktivitelerde bulunmasına izin verilir. İlk birkaç gün hastaların günlük işleri için yardım gerekebilir.

Operasyon sonrası birinci haftada: Orta seviyede aktiviteye izin verilir. Hasta ihtiyaç duyduğunda istirahat eder. Yük kaldırma, öne eğilme veya gövdenin döndürülmesine izin verilmez. Operasyon sonrası 6 kg'dan fazla ağırlık kaldırılmaz, ilk 6 haftada kaldırılacak ağırlık 10 kg'dan fazla olmamalıdır. Hastanın mesleğine bağlı olmakla beraber işe dönüş operasyon sonrası ortalama 1-4 haftadır. Operasyon sonrası 1-2 hafta araba kullanmayı hastalara önermiyoruz. Araba kullanmaya hasta mecbursa düz pozisyonda öne doğru eğilmeden kullanmalıdır.

Vücut mekaniği: Ameliyat sonrası tüm aktivitelerde düz omurga pozisyonunu korumak önemlidir. Gövde öne doğru eğilmeden kalçalar dizler ve ayak bilekleri bükülmelidir. Gövde öne eğilmemeli ve döndürülmemelidir.

Öksürmek ve belde aşırı gerilme operasyon sonrası ilk 3 aylık dönemde fıtığın ve bacak ağrısının tekrarlamasına neden olabilir. Ara vermeden 40 dk'dan fazla aynı pozisyonda oturmaktan kaçınılmalıdır.

Operasyon sonrasında cerrah tarafından hastaya uygun olan egzersiz programı verilecektir.

Yara bakımı: Kesi çok küçük olduğu için yaraya her zaman dikiş atmak gerekli değildir. Çok küçük boyutta olan yara bandajı 3 gün sonra açılabilir.

Genel olarak endoskopik omurga cerrahisi diz ya da omuzdaki artroskopik girişimlere benzer. Açık cerrahi ile sonuçlar benzerdir ancak cerrahinin dokulara verdiği zarar çok daha azdır.