ENDOSKOPİK OMURGA CERRAHİSİ

Anahtar deliğinden omurga cerrahisi...

BU CERRAHİ SADECE FITIKLAR
(DİSK HERNİLERİ) İÇİN MİDİR?

Endoskopik omurga cerrahisi gün geçtikçe gelişmekte ve uygulandığı omurga problemlerinin sayısı artmaktadır. Her geçen gün yeni cihazlar ve el aletleri eklenmekte bu da uygulanabilirliğini arttırmaktadır. Günümüzde endoskopik omurga cerrahisi standart olarak bel-boyun fıtığı tedavisinin yanı sıra aşağıdaki durumlarda da tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.

1) Kronik bel ağrısının tedavisinde endoskopik dorsal rizotomi; beldeki faset eklemlerden kaynaklanan ağrının giderilmesinde bu eklemlerdeki ağrının hissedilmesinden sorumlu sinirlerin endoskopi yardımı ile bulunup yakılması işlemi de uygulanabilmektedir.

2) Başarısız bel cerrahisi sonrası ağrıdan genellikle sorumlu olan ve geleneksel cerrahi ile basının ortadan kaldırılamadığı bölgelere transforaminal endoskopik teknik ile ulaşılabilmekte ve ilk operasyonda basının ortadan kaldırılamadığı sinirler basıdan kurtarılabilmektedir.

3) Geleneksel cerrahi bakış açısında, spinal füzyon yani omurgada dondurma ve enstrümantasyon önerilen hastaların %75 inde transforaminal endoskopik dekompresyon ile sinirler üzerindeki baskı ortadan kaldırılabilmekte ve hastaların şikayetlerinin büyük bir kısmı ortadan kalkabilmektedir.

4) Tekrar eden lomber disk hernileri (tekrar etmiş bel fıtıklarında) eski kesi hattı kullanılmadığı için ilk cerrahide oluşan yapışıklıklar ile uğraşılmadan direkt olarak tekrarlamış fıtık endoskopik cerrahi ile kolaylıkla tedavi edilebilmektedir.

5) Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve endoskopik omurga cerrahi setlerine yeni el aletlerinin de eklenmesi ile bu cerrahinin kullanılabilirliği oldukça artmıştır. Yüksek devirli kemik tıraşlayıcı motorlar sayesinde omurgada dar kanal, sinir köklerinin çıktığı deliklerdeki (foramenlerdeki) daralma, lateral reses daralmalarında transforaminal ve interlaminer teknikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sayede geleneksel yöntemlerde uzun, kanamalı ve komplike olarak görülen bu ameliyatlar endoskopik olarak kısa sürede gerçekleştirilebilmektedir. Eğer daha önce transforaminal steroid enjeksiyonu uygulanmış ve geçici olarak şikayetleri düzelmiş ve bir yıl içinde üç veya daha fazla enjeksiyon gereken omurgada dar kanalı olan hastalarda transforaminal veya interlaminer endoskopik dekompresyon, semptomları çok daha uzun süreli ortadan kaldırmaktadır ancak akılda tutulmalıdır ki omurgadaki bozulma devam eden bir süreçtir. Dolayısıyla bir süre sonra omurgadaki başka bir bölgeden veya aynı bölgeden kaynaklanan şikayetler geri gelebilir.