MİNİMAL İNVAZİF OMURGA CERRAHİSİ

Küçük kesilerden büyük ameliyatlar...

GELENEKSEL AÇIK CERRAHİ

Uzun ameliyat kesilerini ve omurga etrafındaki kasların kesilip kemikten sıyırılmasını gerektirir. Bu daha fazla yumuşak doku hasarı ve daha uzun iyileşme demektir.