SKOLYOZ ve OMURGA HASTALIKLARI

Skolyoz, Kifoz, Spinal Stenoz, Lomber Disk Hernisi, Bel Kayması ve Boyun Fıtığı...

KİFOZ

Kifoz (Kamburluk) denilince sırttaki eğimin aşırı derecede olması anlaşılır. Sırt omurgalarının seviyesinde 50 derece ve üzerinde eğim olması anormal kabul edilir. Bu derecelerin üzerine çıkıldığında kifoz deformitesinden söz edilir. Hastaya yandan bakıldığında başının öne eğik olduğu ve sırtındaki şişkinlik görülür. Hastaların genelde sırt ve boyun ağrıları şikayetleri olur.


NEDENLERİ

1) Postural Kifoz: (Duruş bozukluğuna bağlı kifoz) Çocuklarda genellikle okul taramalarında veya aile tarafından saptanır. Ergenlik dönemindeki kızlarda daha sık görülür. Eğrilik 60 derecenin altındadır, omurga esnektir. Röntgenlerde omurgada yapısal bir bozukluk yoktur ve hasta kifozu kendiliğinden düzeltebilir. Bu durum duruş egzersizleri ve duruş alışkanlıklarının değiştirilmesi ile genelde düzelir.

2) Scheuermann Hastalığı: Toplumda %0.5-9 arasında görülen sırt ve sırt/bel birleşim yerinde omurganın yapısal bir kamburluğudur. Erkeklerde daha sık görülür. Nedenleri konusunda birçok teori ortaya atılmıştır ancak omurganın apofizinde beslenme bozukluğundan kaynaklandığı görüşü en sık kabul gören teoridir. Genellikle adolesan döneminde büyümenin en hızlı olduğu zamanda ortaya çıkar. Hastalar sırt veya bel ağrısı ya da duruş bozukluğu nedeniyle hekime başvururlar.

Tanısında radyolojik bazı kriterler vardır. Çekilen yan omurga röntgeninde bu kriterler mevcutsa Scheuermann hastalığı tanısı konulur 50 derecenin altında ilerleme göstermeyen hafif kifozu olan ergen hastalar her 4-6 ayda bir çekilecek röntgenlerle izlenebilir, büyüme tamamlandığında izlem sonlandırılır. Konservatif tedavisinde 50º-80º arası eğriliği olanlar adolesan çağındaysa korse denenebilir ancak sık yapılan bir uygulama değildir. Eğrilik 80 derecenin üzerine çıkarsa cerrahi tedavi söz konusu olur. Cerrahi tedavide genellikle sadece omurganın arkasından yapılan posterior enstrumantasyon ve füzyon yeterlidir ancak çok ileri ve sert deformitlerde önden (anterior) gevşetme ile birlikte arkadan (posterior) enstrumantasyon ve füzyon kombine edilebilir. Biz bu tür ciddi vakalarda Torakoskopik (yani kameralı sistem ile 4 tane mini kesi ile) anterior gevşetme uygulamaktayız. Ameliyat sonrası korse kullanımı gerekli olmayıp hasta mümkün olan en kısa sürede ayağa kaldırılır.

3) Konjenital kifoz(Doğumsal kifoz): Doğuştan var olan omurga anormalliklerine bağlı olarak gelişir. Omurga anormalliğinin sebebi oluşum eksikliği, omurların birbirinden ayrılmasında eksiklik veya her ikisi olabilir. Oluşum eksikliğine bağlı olarak omurga cisminde öne doğru oluşan bir ''kama omurga'' veya omurga cisminin önde tam oluşmaması sonucunda gelişen bir ''yarım omurga''(hemivertebra) kifoza yol açar. Benzer olarak, ayrılma eksikliğine bağlı olarak omurların bitişik olması veya omurları birbirlerine bağlayan bir bant olması (unsegmente bar) sonucunda da kifoz oluşabilir. Oluşum eksikliği nedeniyle oluşan konjenital kifoz vakaları daha hızlı ilerler ve erken müdahaleye daha sık ihtiyaç duyarlar.

4) Paralitik kifoz: Polio hastalığı , Serebral Palsi gibi nöromüsküler hastalıklar sonrasında gelişen kifozdur.

5) Miyelomeningosel: Omurganın kapanma defekti sonrası gelişen Meningosel ve miyelomeningosel vakalarında kifoz gelişebilir.

6) Travma sonrası gelişen kifoz: Omurga kırıklarından sonra omurga cisminin ön tarafında çökme ve kamalaşmaya bağlı olarak kifoz gelişebilir.

7) Enfeksiyon/Enflamatuar sebepler: Enfeksiyonlar içinde en sık tüberküloz, brusella gibi enfeksiyonlar görülür. Enflamatuvar hastalıklar içinde ise omurgayı en sık tutan hastalıklar ankilozan spondilit ve romatoid artrittir.

8) Cerrahi girişimler sonrası: Cerrahi sırasında yetersiz redüksiyon sonrası ya da yetersiz tespit sonrasında kifoz gelişebilir.

9) Metabolik veya gelişimsel sebepler: Osteoporoz, osteomalazi ve osteogenezis imperfekta, Akondroplazi ve mukopolisakkaridozlar gibi hastalıklar sonucunda oluşan kifozdur.